UỐNG NƯỚC THẾ NÀO CHO ĐÚNG CÁCH VÀ ĐỦ LƯỢNG

Một bác sĩ tim mạch nói rằng, nếu mỗi người đọc được thông tin này
mà chia sẻ cho 10 người khác được biết, thì chúng ta sẽ cứu được ít nhất 1 người.
Khi tôi nói lượng nước trung bình một ng cần uống trong ngày là 2 lit!
Thường nhận được phản hồi. Uống 2l nước / ngày là nhiều quá.
Riêng tôi thì thôi. Tôi 85kg cứ uống đủ 4l/ ngày!
Thêm chút hướng dẫn về cách uống nước sao cho tốt.

UỐNG NƯỚC ĐÚNG CÁCH TỐT CHO SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP
Khi cần uống hết 1 ly nước, chúng ta không nên đứng mà nên ngồi, và nên uống từng ngụm nhỏ. Như thế lượng nước uống vào sẽ được đưa đi khắp các cơ quan trong cơ thể. Nếu ta đứng, nước sẽ trôi tuột xuống ngay phần dưới cơ thể và nhanh chóng bị thải ra ngoài. Điều này không giúp ích gì nhiều cho sức khỏe chúng ta.
UỐNG NƯỚC & TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
Khi bạn đứng, cơ thể giữ nước ở phần dưới của cơ thể, khiến chân bạn sưng lên. Khi bạn nằm, nước được phân bố đồng đều khắp cơ thể khiến cho thận thải nước dễ dàng hơn, do đó độc tố cũng được dễ dàng loại bỏ hơn. VÀO ĐÂY

Rất Quan Trọng! Xin hãy ghi nhớ:
– 2 ly nước sau khi thức dậy: giúp kích hoạt các cơ quan nội tạng.
– 1 ly nước trước bữa ăn 30 phút: giúp tiêu hóa.
– 1 ly nước trước khi tắm: giúp giảm huyết áp.
– 1 ly nước trước khi đi ngủ: phòng ngừa bệnh đột quỵ, còn gọi là tai biến mạch máu não.

Chú ý: Nên uống nước nguội hoặc hơi âm ấm, tránh uống nước lạnh hoặc nước nóng. Và nên áp dụng cách uống nước như ở bài trên.
Trong thực tế, các trường hợp đột quỵ thường xảy ra vào sáng sớm. Sau một đêm dài cơ thể không được cung cấp nước, máu đặc lại, và đây là một trong những nguyên nhân dễ dẫn đến đột quỵ.
Trong một ngày, có lúc máu đặc, có lúc máu loãng. Hiện tượng này tuân theo một chu trình nhất định:

– Từ 4 giờ sáng đến 8 giờ sáng là lúc máu đặc nhất.
– Sau đó dần dần loãng ra cho đến khoảng 12 giờ đêm, là thời điểm loãng nhất.
– Rồi dần dần đặc lại cho tới buổi sáng hôm sau, và đặc nhất từ 4 giờ sáng đến 8 giờ sáng.

Vì vậy, mỗi chúng ta, nhất là những người lớn tuổi, buổi tối trước khi đi ngủ nên uống khoảng 200 ml nước (cỡ chừng một ly), thì khi sáng ngủ dậy, máu không những không bị đặc mà còn loãng ra.
Do đó các chuyên gia y học khuyên chúng ta nên uống nước buổi tối trước khi đi ngủ thì sẽ giúp cho máu loãng ra vào buổi sáng hôm sau, có lợi cho sự tuần hoàn của máu, và giúp phòng chống bệnh đột quỵ vào lúc sáng sớm.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh đột quỵ. Việc máu đông đặc chỉ là một trong những nguyên nhân gây bệnh này. Tuy nhiên, có thể khẳng định thói quen uống nước trước khi đi ngủ có tác dụng hữu ích nhất định đối với việc phòng chống đột quỵ.

BIẾT , BẢO VỆ VÀ KIỂM SOÁT  NGUỒN SỐNG CỦA MÌNH.

Nguy cơ ung thư, nếu không hành động ngay.

Bạn có nghĩ đến điều này không? 
Nước chiếm tới 90% khối lượng cơ thể, nước rất quan trọng đối với sức khoẻ, nhưng nguồn nước chúng ta đang ăn uống hàng ngày bị ô nhiễm. Ai cũng nhận ra điều đó, nhưng ít người biết cách làm sạch nước, đa số mọi người chỉ sử dụng phương pháp nấu sôi nước.

Thưa tất cả mọi người, nước sôi chưa rõ là sạch. Trong nước có vi khuẩn, có tạp chất, có kim loại nặng, có các độc tố khác … làm nước sôi chỉ tiêu trừ được một số vi trùng, còn chất độc và một số kim loại nặng vẫn không bị mất đi . Bạn phải làm gì để có nước sạch, phòng bệnh, ung thư?

Đây là cách:

Bộ lọc RO  UNO áp dụng việc xác nhận công thức cho nước trong nước. Khác với nhiều thiết bị lọc nước khác, Máy lọc nước RO EURO UNO áp dụng công nghệ thẩm thấu ngược, có thể ngăn chặn được kim loại nặng như Chì (Pb), thủy ngân, asen, chất phóng xạ, thuốc trừ sâu, chất độc Khác và vi rut, trong đó Nhiều nguồn phát đa hướng được sử dụng trong hiện tại không có nhiều hơn, ít hơn.
Do it Máy lọc nước RO EURO UNO thực sự là một tiện ích Thoả thuận bảo vệ bạn và phòng tránh các bệnh ung thư, sỏi thận, bệnh tiêu hóa, nhiễm độc khác.
(Đầu  tư ngày hôm nay, tiết kiệm mai sau)

Sản phẩm này đã được kiểm tra chất lượng:
– NSF:
Tổ chức vệ sinh sinh viên quốc tế – Thành viên / Chất lượng nước: Hiệp Hội WQA.
(Hiệp hội chất lượng nước)
– Quattest 1:

Tôi đã ứng dụng công nghệ này cho gia đình tôi từ 15 năm nay, http://sieuhayluon.com xin được chia sẻ với cộng đồng (đt: (0973 988 900)

Mùa hè đã về, nhu cầu về nước sạch với sức khỏe và sắc đẹp là vô cùng lớn, nhưng mọi người nhớ tuyệt đối không ( xuề xòa dễ tính ) với nguồn nước sạch, mà phải kiểm soát tốt nguồn nước sạch của gia đình mình dựa vào các tiêu chuẩn của nó ( không biết thì nhờ người biết )… Vì nước là nguồn gốc cho sự sống, sức khỏe và sắc đẹp.

…………………………………………………………………...

KNOW, PROTECT AND CONTROL YOUR LIVING.

Cancer risk, if not immediate action.

Do you think this?
Water accounts for 90% of body mass, water is important for health, but the water we eat is contaminated daily. Everyone realizes that, but few know how to clean the water, most people just use the method of boiling water.

Dear everyone, boiling water is unclear is clean. In water there are bacteria, impurities, heavy metals, other toxins … make boiling water to eliminate some germs, while toxic and some heavy metals are not lost. What should you do to have clean water, disease prevention, cancer?

This is the way:

 

The RO UNO Filter applies the formula validation for domestic water. Unlike many other water purifiers, the RO EURO UNO Water Purifier uses reverse osmosis technology, which can prevent heavy metals such as lead (Pb), mercury, arsenic, radioactive materials, pesticides, Other poisons and microbes, in which multiple multisource sources are used in the present no more, less.
Do it RO EURO UNO Water Purifier is a utility that deals with protecting you and preventing cancer, kidney stones, digestive tract, and other intoxications.
(Invest in today, save tomorrow)

This product has been tested for quality:
– NSF:
International Student Sanitation – Member / Water Quality: WQA Association.
(Water Quality Association)
– Quattest 1:

I have applied this technology to my family for 15 years, http://sieuhayluon.com please share with the community (Tel: (0973 988 900) sieuhayluon.com

The summer has come, the demand for clean water with health and beauty is extremely great, but people remember absolutely not (easy to clean) with clean water, but have to control the clean water of the family I am based on its standards (because people know) … Because water is the source of life, health and beauty.

TRẦN VĂN THÀNH

CHÚ Ý THEO DÕI CƠ THỂ MÌNH RẤT QUAN TRỌNG.

 

—————————————————————————-
DRINKING WATER FOR RIGHT AND QUANTITY

A heart doctor says, if every person reads this information
which is shared by 10 others, we will save at least 1 person.
When I say average water intake for a day is 2 liters!
Frequently received feedback. Drinking 2l of water a day is too much.
I’m alone. I have 85kg to drink 4l per day!
Get some tips on how to drink water well.

UỐNG NƯỚC ĐÚNG CÁCH TỐT CHO SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP
When we need to drink a glass of water, we should not stand and should sit, and should drink small sips. As such, the amount of water taken in will be passed throughout the body. If we stand, the water will slide down the lower body and quickly discharged. This does not help much for our health.
DRINKS & amp; STROKE
When you stand, the body keeps water in the lower part of the body, causing your legs to swell. When you lie, water is distributed evenly throughout the body, making the kidneys easier to drain, so the toxins are also easier to remove.

Very important! Please keep in mind:
– 2 glasses of water after waking up: help activate the internal organs.
– 1 glass of water before meals 30 minutes: help digestion.
– 1 glass of water before shower: help reduce blood pressure.
– 1 glass of water before bedtime: prevent stroke, also known as cerebrovascular accident.

Note: Drink cold or slightly warm water, avoid drinking cold water or hot water. And should drink the water as in the above.
In fact, cases of stroke usually occur in the early morning. After a long night the body is not supplied with water, blood is thick, and this is one of the causes of stroke.
In one day, there is a thickened blood, sometimes thin blood. This phenomenon follows a certain cycle:

– From 4 am to 8 am, the blood is thick.
– Then gradually diluted until about 12 o’clock, which is the most diluted time.
– And then it gradually thickened until the next morning, and it peaked from 4am to 8am.

Therefore, each of us, especially the elderly, before bedtime should drink about 200 ml of water (about a glass), then when morning wake up, blood not only thickened but also diluted.
Therefore, medical experts recommend that drinking water at night before bedtime will help the blood to dilute the next morning, benefit blood circulation, and help prevent stroke at the same time. morning.
There are many causes of stroke. Freezing blood is just one of the causes. However, it can be confirmed that drinking water before bedtime has certain beneficial effects on stroke prevention.

WHAT TO DO WHEN YOU LIVE IN A MILK
Patients who have a heart attack will have a weak heartbeat and arrhythmias.
Then, they feel stunned, lazily.
When they start feeling like that, they will faint in only 10 seconds.
However, the patient can help himself or herself by immediately coughing, long and deep (like spit from the throat). At the same time, before and after cough, the patient must take a deep breath.
Patients should continue to be deeply inhaled and cough so strong alternating until they feel the heart beats back to normal or get medical help.
Deep inhalation helps oxygen into the lungs more than usual, and a strong cough, which helps to squeeze the heart.

TRAN VAN THANH

ATTENTION: FOLLOWING THE PHONE IS VERY IMPORTANT.